Home

เปิดรับสมัครตั้งเเต่ วันที่ 1 ธ.ค. 57 - 10 ก.พ. 58 ( ป.โท เเละ ป.เอก )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  19 มี.ค 58 (ป.โท)

สอบสัมภาษณ์ 21 - 22 มี.ค. 58 (ป.โท)

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  2 เม.ย. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ดาวโหลดใบสมัคร สำหรับปริญญาโท

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  27 ก.พ. 58 (ป.เอก)

สอบข้อเขียน 14 มี.ค. 58 (ป.เอก)  //   สอบสัมภาษณ์  28 มี.ค. 58 (ป.เอก)

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  9 เม.ย. 58  (ป.เอก)

 รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
- ดาวโหลดใบสมัคร สำหรับปริญญาเอก

 

รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน 11 พ.ค. - 12 มิ.ย. 58 ( ป.โท เเละ ป.เอก)